Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Polismyndighetens arbetsuppgifter på djurområdet renodlas

Publicerad

Regeringen föreslår i en proposition att vissa av Polismyndighetens arbetsuppgifter med djur flyttas över till länsstyrelserna.

– Polisen ska ägna sig åt att bekämpa brott och upprätthålla lag och ordning. När länsstyrelserna tar över uppgifter kopplade till djur frigörs tid och resurser för polisen, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Polismyndigheten ska bland annat inte längre ha huvudansvaret för att transportera, förvara, sälja, skänka bort och låta avliva omhändertagna djur. Förslagen innebär också att de flesta av myndighetens uppgifter enligt lagen om tillsyn över hundar och katter flyttas till länsstyrelserna. Polismyndigheten ska bara utföra arbetsuppgifter som rör djur om de till exempel kräver de särskilda befogenheter eller den kompetens som finns inom myndigheten.

Förslagen leder till ökade kostnader för länsstyrelserna och minskade kostnader för Polismyndigheten. I den kommande budgetpropositionen föreslås därför att 58 miljoner kronor förs över årligen från Polismyndigheten till länsstyrelserna för de utökade uppgifterna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2018.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh