Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Rapport: Fler filminspelningar till Sverige

Publicerad

I går tog närings- och innovationsminister Mikael Damberg och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke emot Tillväxtverket och Svenska Filminstitutets rapport ”Fler filminspelningar till Sverige”.

Svensk filmindustri är viktig, både som näring, som kulturbärare, och som en dynamo för övriga kulturella och kreativa näringar. En positiv utveckling av svensk filmnäring och filmproduktion i Sverige genererar många ekonomiska ringar på vattnet i närliggande kulturella och kreativa näringar, samt inte minst för besöksnäringen och för att stärka det svenska varumärket.

Svensk filmproduktion har trots många framgångsrika filmproduktioner, under flera år mötts av en hårdnande internationell konkurrenssituation.

För ett år sedan gav regeringen Tillväxtverket och Filminstitutet i uppdrag att utreda möjligheterna att förbättra förutsättningarna för fler filmproduktioner i Sverige.

– Svensk filmindustri är betydelsefull både som näring och som del av de kulturella och kreativa näringarna och det är av stor vikt för den svenska filmbranschen att Sverige är ett attraktivt inspelningsland för såväl svenska som utländska film- och tv-produktioner. Tillväxtverkets rapport ger oss underlag för att kunna besluta hur vi går vidare, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Förslaget kommer nu att remitteras inför vidare beredning i regeringskansliet.

Presskontakt

Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Genvägar

Filmbranschen utgör en central del av de kreativa näringarna i Sverige. Regeringen gav i december 2016 Tillväxtverket i uppdrag att utreda lämpligheten i och förutsättningarna för att kunna införa någon form av produktionsincitament och finansieringsstimulanser för filminspelningar