Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Legitimation för kuratorer i hälso- och sjukvården

Publicerad

Regeringen föreslår att kuratorer verksamma inom hälso- och sjukvården ska kunna få legitimation. Yrkestiteln ska vara hälso- och sjukvårdskurator.

Syftet är framförallt att öka patientsäkerheten genom att det ställs krav på att en hälso- och sjukvårdskurator är lämplig och kompetent för att få legitimation. Det innebär även ett skydd för patienterna på så sätt att legitimationen kan återkallas exempelvis vid grov oskicklighet eller uppenbar olämplighet att utöva yrket.

– Kuratorerna inom hälso- och sjukvården är idag den enda högskoleutbildade professionen med direkt patientansvar som inte har legitimation, det vill vi ändra på, säger socialminister Annika Strandhäll.

– Vi stärker nu vårdgarantin så att du inom tre dagar ska ha rätt att träffa legitimerad personal inom primärvården. När vi ser att den psykiska ohälsan växer i Sverige är det ett rimligt steg att fler ges möjlighet att träffa kuratorer eller psykologer tidigt, säger socialminister Annika Strandhäll.

Grunden för legitimation ska som huvudregel vara en hälso- och sjuk-vårdskuratorsexamen. Yrkesverksamma kuratorer ska under en övergångsperiod kunna få legitimation, om de har avlagt en socionom-examen eller annan likvärdig utbildning samt har varit verksamma i yrket i minst fem år, alternativt i två år och har en relevant vidareutbildning.

Företrädare för professionen, bland annat de fackliga organisationerna, har länge efterlyst förändringarna och välkomnar förslagen i sina remissvar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00