Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige kraftsamlar för att öka jämställdheten på internet med #WikiGap

Publicerad

UD genomför den 8 mars i samarbete med Wikimedia en världsomspännande aktion för att bidra till att göra internet mer jämställt. Skrivstugor med syfte att öka antalet kvinnor på Wikipedia anordnas parallellt i ett 50-tal länder. Utrikesminister Margot Wallström står värd för #WikiGapSthlm på Kungliga Tekniska högskolan (KTH).

Wikipedia är världens största nätbaserade och användargenererade uppslagsverk. Innehållet som förmedlas påverkar och färgar användarnas kunskap om världen. Men där råder en stor obalans. 90 procent av innehållet är skapat av män, och det finns mer än fyra gånger fler artiklar om män än om kvinnor.

För att bidra till en mer rättvisande bild har UD tillsammans med Wikimedia därför tagit initiativ till eventet #WikiGap. Den 8 mars – på internationella kvinnodagen – anordnas parallella events i nära 50 länder, från Sverige till Indonesien, Egypten och Colombia, tillsammans med lokala aktörer och samarbetspartners.

- Sverige är det första landet i världen som bedriver en feministisk utrikespolitik. Det gör vi utifrån en moralisk övertygelse grundad i rättvisa och mänskliga rättigheter men också för att jämställdhet är en grundläggande förutsättning för fred, säkerhet och hållbar utveckling, säger Margot Wallström.

Den feministiska utrikespolitiken grundar sig i ambitionen att stärka kvinnors och flickors rättigheter, representation och resurser. Initiativet #WikiGap är ett led i denna politik och syftar till att förbättra den kvinnliga representationen på Wikipedia. Eventet som genomförs under en dag går ut på att de inbjudna deltagarna skriver och redigerar artiklar på Wikipedia med information om kvinnliga aktörer, experter och förebilder inom olika fält.

I Stockholm sker samarbetet med Wikimedia Sverige och KTH. Temat är kvinnor inom teknik och vetenskap.

UD och Sveriges ambassader står värd för #WikiGap tillsammans med Wikimedia. Syftet med WikiGap är att bidra med en plattform för frivilliga som vill verka för ett mer jämställt internet. Temat är framtaget av arrangörerna, men de texter som produceras är deltagarnas eget ansvar. Det är inte utlandsmyndigheterna eller UD som ska skriva eller redigera under evenemangen, utan de individer som deltar i skrivstugorna.

Se lista över alla evenemang här www.swemfa.se/wikigap

Presskontakt

UD:s presstjänst
Telefon 08-405 50 10
e-post till UD:s presstjänst

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.