Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

En amnesti för explosiva varor

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen om genomförandet av en tidsbegränsad amnesti för explosiva varor.

Det är första gången det genomförs en amnesti för explosiva varor i Sverige. Förslaget innebär att den som hanterar en explosiv vara utan att ha rätt till det ska inte dömas till ansvar för detta om man kontaktar Polismyndigheten och lämnar uppgifterna som behövs för att myndigheten ska kunna omhänderta den explosiva varan.

Amnestiperioden föreslås pågå mellan den 15 oktober 2018 och den 11 januari 2019. För att få ansvarsfrihet krävs att Polismyndigheten har omhändertagit den explosiva varan.

Den som kontaktar Polismyndigheten har rätt att vara anonym. Explosiva varor som omhändertagits av Polismyndigheten ska som huvudregel tillfalla staten och förstöras.

Sedan tidigare har regeringen vidtagit flera åtgärder i syfte att minska antalet illegala explosiva varor, bland annat har straffen skärpts för allvarliga brott mot tillståndsplikten för explosiva varor. För närvarande pågår också en tidsbegränsad amnesti för skjutvapen.

Presskontakt

Miriam Abu Eid
Pressamordnare, Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00