Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Proposition om att begränsa vinsterna i välfärden

Publicerad

Regeringen har idag överlämnat propositionen Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet till riksdagen. Förslaget innebär att det införs en begränsning av hur stora rörelseresultat som privata välfärdsaktörer får uppnå.

- Vinstjakt som incitament hör inte hemma i välfärden. Vi vill att de som verkar i skolan och välfärden ska drivas av viljan att förbättra skolresultaten och ge våra äldre en trygg omsorg – inte av vinstmotiv, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Krav på tillstånd för att ta emot offentlig finansiering införs för juridiska personer som bedriver verksamhet enligt socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och skollagen.

Krav som kopplas till tillståndet är:

  • Ett begränsat rörelseresultat i förhållande till det operativa kapitalet. Det tillåtna rörelseresultatet ska beräknas som en avkastningsränta på operativt kapital. Avkastningsräntan ska bestämmas till statslåneräntan med ett tillägg om 7 procentenheter.
  • Inga värdeöverföringar utöver det tillåtna rörelseresultatet får göras.
  • Verksamheten ska bedrivs i en separat juridisk person och en årsredovisning ska upprättas och revisorsgranskas. Verksamhet får vidare inte lämnas över till underleverantörer som saknar tillstånd.

Beräkningar visar att övervinsterna 2015 uppgick till ca 4,7 miljarder kronor och skulle räcka till att till exempel anställa 8 000 gymnasielärare.

- Vinsterna för de största välfärdskoncernerna blir med det här förslaget mindre. Men vinsterna för lärare, undersköterskor, elever och brukare kommer bli desto större, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Propositionen är en överenskommelse med Vänsterpartiet.

Förslagen föreslås träda ikraft 2 januari 2019.

 

Presskontakt

Matilda Glas
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.