Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Stärkt skydd för företagshemligheter

Publicerad

Svenska företag är världsledande på innovation och har tekniska lösningar och varumärken i världsklass. Ett starkt skydd för företagshemligheter är en förutsättning för att svenska företag ska kunna hävda sig på en global marknad. Regeringen har därför beslutat propositionen En ny lag om företagshemligheter, som bland annat skärper straffen för företagsspioneri.

– Den nya lagen ger ett bättre skydd för företagen. På det sättet skapas bättre förutsättningar för stärkt export, tillväxt och konkurrenskraft, säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

Lagförslaget bygger på ett nytt EU-direktiv och innebär bland annat att

  • fler angrepp på företagshemligheter ska vara otillåtna och kunna förbjudas
  • den som angriper en företagshemlighet ska betala skadestånd i fler fall
  • sekretesskyddet för företagshemligheter i rättegång förstärks
  • straffskalan för grovt företagsspioneri skärps till ett nytt minimistraff på sex månader.

Samtidigt säkras utrymmet för visselblåsning och det ställs högre krav på att företagen talar om för arbetstagarna vad företagen håller hemligt. Det ska också bli tydligt att arbetstagarnas personliga kunskaper och färdigheter kan användas hos en ny arbetsgivare.

– Det stärkta skyddet av företagshemligheter är mycket välkommet. Det ger svenska företag bättre förutsättningar på den internationella marknaden, där betydelsen av immateriella tillgångar ständigt ökar, säger närings-och innovationsminister Mikael Damberg.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.