Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Den nya kamerabevakningslagen ökar möjligheterna till kamerabevakning

Publicerad

Regeringen föreslår i en proposition en ny kamerabevakningslag som innebär en rad förbättringar av möjligheterna att använda kamerabevakning för brottsbekämpande och trygghetsskapande ändamål. Samtidigt förstärks skyddet för den personliga integriteten.

Den nya kamerabevakningslagen medför att kamerabevakning av exempelvis butiker, köpcentrum, medieredaktioner och religiösa samfunds lokaler blir tillståndsfri. Bevakning i samband med jakt eller inom skogs- och jordbruk kommer nu också att kunna genomföras utan tillstånd.

Framöver kommer tillstånd för kamerabevakning bara krävas av myndigheter och vissa andra som utför uppgifter av allmänt intresse, till exempel skola, sjukvård eller kollektivtrafik. Den nya lagen underlättar däremot för bland annat Polismyndigheten och kommuner att få tillstånd till kamerabevakning för att bekämpa brott och öka tryggheten på offentliga platser. Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får dessutom utökade möjligheter att i tre månader tillfälligt använda kamerabevakning utan tillstånd, för att motverka terrorbrott, grov våldsbrottslighet, narkotikahandel eller annan allvarlig brottslighet. I dag får myndigheterna bara kamerabevaka utan tillstånd i en månad.

– Mer kamerabevakning stärker vår gemensamma trygghet. Det blir enklare för brottsbekämpande myndigheter att använda kamerabevakning för att bekämpa brott och till exempel får religiösa samfund större möjlighet att kamerabevaka sina lokaler för att stärka tryggheten hos sina besökare, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Den nya lagen innebär att reglerna anpassas till EU:s nya regler om skydd för personuppgifter. Integritetsskyddet vid kamerabevakning på arbetsplatser förstärks också genom en ny hänvisning till reglerna om arbetsgivares förhandlingsskyldighet i lagen om medbestämmande i arbetslivet.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.

Ytterligare åtgärder

Regeringen har i december 2017 tillsatt en utredning som ska föreslå ytterligare förenklingar för de brottsbekämpande myndigheternas kamerabevakning. Utgångspunkten är att tillståndskravet ska tas bort och i första hand ersättas med en anmälningsplikt. Den nya utredningen ska också analysera om kamerabevakning av allmänna transportmedel och stationer bör förenklas ytterligare. Utredningen ska redovisas senast den 15 augusti 2018 beträffande brottsbekämpande myndigheters kameraövervakning och senast den 15 februari 2019 beträffande allmänna transportmedel och stationer.

Mer information om utredningen finns här:

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh