Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Modersmålsundervisningen ska utredas

Publicerad

Elever som får möjlighet att utveckla sitt modersmål har som regel lättare att lära sig svenska och får bättre resultat i skolan. Det är därför viktigt att elever med annat modersmål än svenska får bra förutsättningar att utveckla sitt modersmål parallellt med svenskan. Regeringen tillsätter en utredning som ska se över modersmålsundervisningen och studiehandledningen på modersmål i skolan.

– Elever som får utveckla sitt modersmål klarar också ofta svenskan bättre. Studiehandledning på modersmålet kan stärka lärandet i alla ämnen. Därför ska fler elever få modersmålsundervisning och kvaliteten på undervisningen och studiehandledningen stärkas. Det är målet med utredningen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Utredaren ska kartlägga tillgången till och deltagandet i modersmålsundervisning och studiehandledning i modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer. Utredaren ska också analysera hur modersmålsstudier och studiehandledning på modersmål förbättrar elevens resultat i skolan, och undersöka bland annat vilken betydelse modersmålsundervisningen har för elevens behörighet till gymnasieskolans nationella program. Vid behov ska utredaren också lämna förslag på åtgärder och författningsförslag.

Regeringen utser professor Nihad Bunar till särskild utredare. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 31 december 2018.

Presskontakt

Emma Stark
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.