Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Nytt nordiskt samarbete om 5G

Publicerad

De nordiska länderna har ingått ett nytt fördjupat samarbete om 5G. Idag presenterades en avsiktsförklaring som slår fast de nordiska ländernas vision.
– Den nordiska regionen är en av världens mest innovativa regioner. Utvecklingen av 5G är på frammarsch och den nordiska regionen ska ligga i framkant i den utvecklingen. Det skapar jobb och välstånd i våra länder, säger statsminister Stefan Löfven.

Avsiktsförklaringen innebär att Norden ska vara den första sammanlänkade 5G-regionen i världen och identifierar områden där det nordiska samarbetet behöver intensifieras.

Letter of Intent – Development of 5G in the Nordic region (pdf)

Avsiktsförklaringen presenterades under det nordiska statsministermötet i Örnsköldsvik som statsminister Stefan Löfven var värd för. Hans statsministerkollegor Erna Solberg från Norge, Lars Løkke Rasmussen från Danmark, Juha Sipilä från Finland och Katrín Jakobsdóttir från Island deltog på mötet.

På mötet fick statsministrarna även ta del av en utställning där företag från alla nordiska länder deltog med produkter som exemplifierade fördelar med 5G. Det handlar bland annat om drönare som levererar hjärtstartare och förarlösa transporter. Utställningen visades även för teknikintresserade gymnasieelever.

Mötet pågick den 22 - 23 maj och den första dagen hölls mötet på vackra Ulvön i Höga Kustens skärgård. Där stod aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska frågor och nordiskt samarbete på dagordningen. Men regeringscheferna fick också smaka på surströmming.

Mötet avslutas på onsdagen med en arbetslunch med företrädare för det nordiska ministerrådet, Nordiska rådet och Färöarna.

Sverige är i år ordförande i det nordiska ministerrådet och för det så kallade N5-samarbetet – det nordiska samarbetet för frågor som rör utrikes- och säkerhetspolitik. Därför hölls årets informella statsministermöte i Sverige.

De nordiska statsministrarna håller upp avsiktsförklaringen.
De nordiska statsministrarna presenterade avsiktsförklaringen om 5G-samarbetet under en presskonferens på onsdagen. Foto: Victor Svedberg/Regeringskansliet
Under två dagar var statsminister Stefan Löfven värd för ett möte i Örnsköldsvik med sina nordiska statsministerkollegor. Foto: Victor Svedberg/Regeringskansliet
Foto på de nordiska statsministrarna och deras respektive på en brygga utomhus
De nordiska statsministrarna och deras respektive träffades i Örnsköldsvik den 22-23 maj. Foto: Victor Svedberg/Regeringskansliet
Lars Løkke Rasmussen och Stefan Löfven står ute på däck på en båt.
Den första dagen hölls mötet på Ulvön i Höga Kustens skärgård. Statsministrarna fick ta båten till mötet. Foto: Victor Svedberg/Regeringskansliet

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.