Gustav Fridolin har entledigats, utbildningsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen vill motverka håltimmar i skolan

Publicerad

För att öka närvaron i skolan behöver eleverna få mer sammanhållna skoldagar. Det anser regeringen som därför har beslutat att skolorna ska arbeta för att förhindra håltimmar i schemaläggningen.

– Håltimmar är dåliga för både eleven, ordningen och skolförvaltningen. Därför ålägger vi huvudmännen att så långt som möjligt ge eleverna sammanhållna skoldagar, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Ändringen har sin bakgrund i betänkandet Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera, där utredaren lyfter fram att en god schemaläggning främjar närvaron i skolan.

Ändringen är ett tillägg i skolförordningen (2011:185) om att skolarbetet ska förläggas så att eleverna så långt som möjligt får sammanhållna skoldagar. Ändringen träder i kraft den 1 juli 2018. Den gäller grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.

Presskontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00