Karolina Skog har entledigats, Miljöminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Miljöministern till FN-toppmöte om Agenda 2030 i New York

Den 16-17 juli deltar miljöminister Karolina Skog tillsammans med en svensk delegation i High-Level Political Forum (HLPF) i New York. Årets tema är omställning mot hållbara och motståndskraftiga samhällen.

Miljöminister Karolina Skog kommer till mötet tillsammans med en bred delegation av företrädare från näringsliv, forskning, offentlig sektor och civilsamhälle. Förutom att delta i det formella programmet för högnivåmötet deltar Karolina Skog i flera side-events; bland annat på SIWI:s seminarium om plattformen Source to Sea och på Partnership for Action on a Green Economy om framtidsfrågor om cirkulär ekonomi och hållbar livsstil. Hon kommer även ha bilaterala möten med företrädare för FN och kollegor från olika delar av världen.

− Jag är stolt över Sveriges arbete med Agenda 2030. På miljöområdet ligger vi ofta på topplistorna över de länder som lyckas bäst i vårt genomförande. Men vi har fortfarande en bit kvar. Jag ser fram emot årets möte som har ett tydligt fokus på miljöfrågor och hållbara städer, säger Karolina Skog.

Sverige lanserar högnivåallians för globalt avtal om kemikalier och avfall

Under mötet kommer miljöminister Karolina Skog lansera en internationell högnivåallians om kemikalier och avfall. Alliansen ska uppmärksamma och mobilisera politiskt intresse om kemikalier och avfall med målet att nå ett globalt avtal om kemikalier och avfall.

− Handeln med varor blir allt mer global, då behövs ett globalt samlat regelverk för farliga ämnen och avfall. För att nå dit krävs ett starkt och engagerat ledarskap, både från politiken och från näringslivet, säger miljöminister Karolina Skog.

Kontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00

High-Level Political Forum

HLPF är det centrala uppföljningsforumet för Agenda 2030 på global nivå och ambitionen är att alla processer inom och utom FN-systemet ska knytas ihop under de två veckor som forumet pågår. Bland annat kommer länder att presentera hur de arbetar med att genomföra agendan, diskutera utmaningar och utbyta erfarenheter. HLPF kommer varje år att ha ett särskilt tema och årets tema är ”Transformation towards sustainable and resilient societies”.

Under HLPF granskas några utvalda globala mål för hållbar utveckling (SDG). 2018 granskar mål 6 (vatten och sanitet), mål 7 (hållbar energi), mål 11 (hållbara städer), mål 12 (hållbar konsumtion och produktion) samt mål 15 (ekosystem och biologisk mångfald).