Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Socialtjänstens krisberedskap ska utvärderas efter värmeböljan

Publicerad

Efter sommarens värmebölja ska de erfarenheter som ansvariga och personal inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården har av att hantera krissituationer sammanställas och analyseras. Uppdraget går till Socialstyrelsen.

- Sommarens extremväder satte socialtjänstens verksamheter under hårt tryck. Inte minst äldre blev särskilt sårbara av den kraftiga värmen. Nu är det viktigt att vi analyserar hur förmågan att hantera kriser ser ut så att vi kan stå ännu bättre rustade inför framtiden, säger äldreminister Lena Hallengren.

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp och utvärdera socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera krissituationer, till exempel vid höga temperaturer eller vid evakuering.

I socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens krisberedskap ingår att förebygga, motstå och hantera krissituationer. Under sommaren 2018 utfärdade SMHI en Klass 2-varning, som är den allvarligaste varningsklassen, för höga temperaturer.

I uppdraget ingår även att analysera hur befintliga strukturer för samverkan fungerar i krissituationer mellan socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård, och andra relevanta aktörer. Även erfarenheter från andra krissituationer, som till exempel bränder, översvämningar, störningar i vatten- och elförsörjning, smittspridning med mera, kan vara relevanta att ta med.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2019.

Presskontakt

Jens Petersen
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

Lena Hallengren på sociala medier