Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen tar emot utredning för bättre samverkan mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkringen

Publicerad

I dag presenterar regeringens särskilda utredare förslag för att skapa en förbättrad samordning mellan hälso- och sjukvården och sjukförsäkringen. Syftet är att öka stödet till individer och samarbetet mellan aktörer.

– Grundtanken när regeringen tillsatte utredningen var att förbättra stödet till individen samt samverkan mellan vården och Försäkringskassan i sjukskrivningsprocessen. Det ska bli spännande att sätta sig in i förslagen som nu kommer att beredas i Regeringskansliet, säger socialminister Annika Strandhäll.

– Utredningens förslag siktar inte primärt mot sänkt sjukfrånvaro. Sjukförsäkringen fyller en viktig funktion och det ska vara möjligt att vara borta från arbetet vid behov. Det vi föreslår syftar till att stärka vården, arbetsgivarna och Försäkringskassan i stödet till individen och nå en mer förutsägbar nivå på sjukfrånvaron, säger den särskilda utredaren Vivianne Macdisi.

I betänkandet, som benämns “Samspel för hälsa: Finansiell samordning mellan hälso-och sjukvård och sjukförsäkring”, föreslås en ny lag för att höja kvaliteten i sjukskrivningsprocessen. Utredaren vill skapa incitament för landsting och Försäkringskassan att göra fler och tidiga insatser för att förebygga sjukskrivning och att hållbart återvända till arbete efter sjukfrånvaro. Bland annat föreslås upp till två miljarder kronor årligen i statligt stöd till landsting och regioner för att samarbeta för minskad sjukfrånvaro.

Utredningen ser ett behov av att samla kunskap nationellt i ett forum för kunskaps-och implementeringsstöd kring sjukskrivningar. Vidare vill man se en stärkt kompetensutveckling och minskad administration i vården vid sjukskrivningsprocessen.

Utredningen föreslår att den nya lagen införs 2020.