Pressmeddelande från Socialdepartementet

Pressinbjudan: Utredare presenterar LSS-utredningen

Publicerad

Torsdagen den 10 januari 2019 överlämnar den särskilda utredaren Gunilla Malmborg över Utredningen om översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen till övergångsregeringen. Därefter håller Gunilla Malmborg en pressträff för att presentera förslagen.

Tid:
Plats: Lilla pressrummet, entré från vakten vid Rödbogatan 6.

Insläpp från 14:30. Presslegitimation och föranmälan krävs!

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Regeringen beslutade den 26 maj 2016 kommittédirektiv om en översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (dir. 2016:40) (SOU:2016:03). Enligt direktiven ska den särskilda utredaren se över assistansersättningen i socialförsäkringsbalken och delar av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (förkortad LSS).

Media är välkomna att närvara.

OBS: Presslegitimation och föranmälan krävs!
Maila presskommunikatör André Vifot Haas för anmälan: andre.vifot-haas@regeringskansliet.se

Pressträffen direktsänds på regeringen.se och teckenspråktolkas. En textad version av pressträffen kommer finnas tillgänglig på regeringen.se efter pressträffen. Lokalen är tillgänglighetsanpassad samt utrustad med hörselslinga.

Klicka här för att se pressträffen utan teckenspråkstolkning.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter