Innehållet publicerades under perioden

-

OECD lyfter klyftor i ny rapport

Publicerad

Idag presenteras OECD:s nya rapport om svensk ekonomi. I rapporten konstaterar OECD att Sverige har en stabil ekonomi och starka statsfinanser men pekar också på problem med ökade inkomstklyftor och behovet av minskade klyftor i skolan för att öka skolresultaten.

Stabil ekonomi

OECD konstaterar i rapporten att svensk tillväxt har varit god och att arbetslösheten har minskat. Framåt räknar de med en ”fortsatt robust tillväxt”, dock något långsammare, som följd av bland annat arbetskraftsbrist i många sektorer.

Rapporten slår fast att finanspolitiken under de senaste åren satsat betydande resurser på viktiga områden som utbildning, integration, vård, försvar samt miljö och klimat.

I grunden små klyftor men inkomster från kapital har påverkat

OECD framhåller att ojämlikheten i Sverige i grunden är låg och välbefinnandet högt, samt att ökande sysselsättning har lett till minskande relativ fattigdom. Även regeringens höjda barn- och bostadsbidrag har gynnat de sämst ställda hushållen. OECD menar dock att ökande kapitalinkomster under de senaste åren har gjort att klyftorna växt.

- Mellan 1995 och 2016 ökade den genomsnittliga kapitalinkomsten med närmare 500 procent. Kapitalinkomsterna har dessutom blivit mer ojämnt fördelade, där en mycket stor andel tillfaller en liten grupp människor. Att hantera det är centralt för att bekämpa inkomstklyftorna, säger finansminister Magdalena Andersson.

Ambitiös miljöpolitik

I rapporten skrivs också om svensk miljöpolitik. OECD slår fast att ”Sverige är ett föregångsland i kampen mot klimatförändringarna och i den gröna omställningen” och att ”regeringen har intensifierat insatserna” genom att öka miljöinvesteringarna och sätta tydliga mål för att minska koldioxidutsläppen.  

Problem

Rapporten lyfter också ett antal av de problem som ligger högt på regeringens agenda. Inkomstklyftor, obalanser på bostadsmarknaden och att klyftorna i skolan ökat är problem som regeringen arbetat med och satt in ett flertal åtgärder mot sedan 2014.

- En jämlik skola som ger alla barn samma möjligheter att växa och utvecklas, oavsett storleken på föräldrarnas plånbok, är en helt grundläggande fråga för regeringen. OECD pekar på att vårt marknadsorienterade skolsystem motverkar en sådan jämlikhet. Jag hoppas att rapportens slutsatser kan leda till en konstruktiv diskussion om hur vi skapar en likvärdig och jämlik kunskapsskola, säger utbildningsminister Anna Ekström.

OECD ger också ett antal rekommendationer på dessa och ett antal andra områden.

Presskontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Jasmina Sofic
Tf pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00