Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Regeringen satsar på innovation och forskning inom sjöfarten

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge Trafikverket i uppdrag att bredda och utöka stödet till forskning och innovation på sjöfartsområdet. Satsningen innebär en närmare fördubbling av stödet, från nuvarande 55 miljoner upp till 100 miljoner. Regeringen vill med stödet främja exportindustrins konkurrenskraft och minska miljö- och klimatpåverkan.

- Att öka sjöfartens konkurrenskraft och attraktivitet är angeläget inte minst i arbetet med att minska transportsektorns utsläpp. Satsningen på forskning och innovation stärker sjöfarten och underlättar till exempel en överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Regeringen vill att Trafikverket ska jobba mer aktivt med att informera om stödet till högkvalitativa forsknings- och innovationsprojekt. Syftet med satsningen är att forskningsstödet ska bidra till en utvecklad och hållbar sjöfart. Trafikverket ska även erbjuda stöd till sökande av forskningsmedel.

Satsningen är ett led i genomförandet av den nationella godstransportstrategin, som regeringen beslutade 2018. 

Presskontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth och pressamordnare på Infrastrukturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00