Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Peter Eriksson reser till Tanzania och Mocambique

Publicerad

Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete, reser till Tanzania och Mocambique 19-24 maj.

Sverige har ett omfattande utvecklingssamarbete med båda dessa länder. Det svenska engagemanget för fattigdomsbekämpning har funnits allt sedan självständighetstiden. Under sitt besök kommer ministern att träffa en bredd av aktörer, däribland regeringsföreträdare,försvarare av mänskliga rättigheter, civilsamhällesorganisationer samt multilaterala aktörer.

I Tanzania kommer ministern att besöka ett flertal samarbetsprojekt; bl.a. inom mänskliga rättigheter, jordbruksutveckling, förnybar energi och utbildning. Fokus kommer att ligga på att diskutera utvecklingen för demokrati och mänskliga rättigheter, den ekonomiska utvecklingen samt naturresursförvaltning och biologisk mångfald.

I Mocambique besöker Peter Eriksson först Maputo och reser sedan vidare till Beira, där fokus kommer att vara det humanitära arbetet efter cyklonen Idai och regionens återuppbyggnad. Även klimat- och miljöfrågor, samt stärkt motståndskraft vid naturkatastrofer kommer att ingå.

Presskontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00