Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsförmedlingen får i uppdrag att utveckla och förbereda matchningstjänster

Publicerad

Regeringen kommer idag att fatta beslut om ett nytt uppdrag i Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2019. Myndigheten får genom beslutet i uppdrag att utveckla och förbereda matchningstjänster.

Syftet med uppdraget är att utveckla och förbereda matchningstjänster som kan prövas under 2020 för att dra lärdomar inför reformeringen av Arbetsförmedlingen som ska träda i kraft 2021. Matchnings­tjänsterna kan utvecklas inom en befintlig tjänst, så som Stöd och matchning.

Uppdraget bygger på den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna om att Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden. Ett nytt system baserat på LOV ska utvecklas där fristående aktörer matchar och rustar arbetssökande för de lediga jobben.

Regeringen beslutade den 9 maj 2019 att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att förbereda för och att bistå med att analysera vissa förutsättningar inför reformeringen av Arbetsförmedlingen. Uppdraget till Arbetsförmedlingen att utveckla matchningstjänster ska ta sin utgångspunkt i detta uppdrag.

Inriktningen på matchningstjänsterna ska vara att ersättningen till de fristående aktörerna i huvudsak ska vara resultatbaserad med ersättningar som tydligt differen­tieras utifrån hur nära arbetsmarknaden målgrupperna står och där ersättningarna är högre för dem som står längre från arbetsmark­naden. Ersättningarnas utformning ska vara kostnadseffektiva och ge förutsättningar att öka antalet deltagare i tjänsterna.

En del av uppdraget är att Arbetsförmedlingen ska samråda med Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) om hur förutsättningar för att följa upp, och så långt som möjligt utvärdera, tjänsterna kan skapas. En viktig del av uppdraget är att säkerställa att uppdraget genomförs på ett kunskapsbaserat sätt. IFAU får även i uppdrag att följa upp och analysera verksamheten inom Arbetsförmedlingens nya uppdrag.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.