Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Översyn av behandlingsmetoder mot komplexa smärttillstånd

Publicerad

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) får i uppdrag att utvärdera behandlingsmetoder vid komplexa och långvariga smärttillstånd. Man ska även utvärdera metoder för behandling och rehabilitering av personer med fibromyalgi. Det beslutade regeringen i veckan.

– Regeringen ser ett behov av att utvärdera vilka metoder som används vid den typ av smärttillstånd som under lång tid och i hög grad begränsar många personers liv, säger socialminister Lena Hallengren.

Andelen kvinnor är i majoritet när det handlar om flertalet långvariga smärttillstånd. Det är inte alltid möjligt att eliminera eller lindra långvarig smärta. Istället behövs verktyg för att hantera och leva med tillståndet. Detta handlar ofta om flera samtidiga insatser med inslag av fysioterapi, psykoterapi och medicinsk vetenskap.

Uppdraget om smärttillstånd utgör en fortsättning på ett tidigare uppdrag. I den slutrapport som lämnades i maj 2019 redovisade SBU en kartläggning över de systematiska översikter av behandling av långvariga smärttillstånd samt utvärdering av behandlingsmetoder som finns. I rapporten konstaterade SBU exempelvis att det i stor utsträckning saknas aktuella systematiska översikter om behandlingsprogram, som har hög relevans för svensk smärtvård.

Fibromyalgi är en komplex smärtsjukdom som även den främst drabbar kvinnor. Tillståndet kännetecknas av långvarig samt utbredd smärta, ömhet, sömnproblem och trötthet, vilket kan orsaka olika fysiska, sociala och kognitiva nedsättningar.

Båda uppdragen ska delredovisas senast den 15 december 2019, och slutredovisas till Socialdepartementet senast den 15 december 2021. SBU får för vardera uppdrag använda 700 000 kronor under 2019.

Presskontakt

Sara Khatemi
Tf. pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter