Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Storsatsning kring diskrimineringsfrågorna

Publicerad

Regeringen ger Diskrimineringsombudsmannen och Arbetsmiljöverket i uppdrag att genomföra särskilda informationsinsatser för att höja kunskapen hos arbetsgivare för att motverka kränkande särbehandling, diskriminering och sexuella trakasserier.

Ingen ska behöva utsättas för diskriminering eller kränkande särbehandling i arbetslivet. Diskriminering är förbjuden enligt diskrimineringslagen. Kränkande särbehandling är en arbetsmiljöfråga och förbjudet enligt arbetsmiljöregelverket. I samband med metoo-uppropen blev det dock tydligt att det saknas kunskap om de regelverk som finns för att förebygga sexuella trakasserier. Det gäller såväl diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen som hur dessa lagar förhåller sig till varandra.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) fick därför i uppdrag under 2018 att tillsammans med Arbetsmiljöverket (AV) ta fram en digital plattform med information och stöd till arbetsgivare för att förebygga och förhindra sexuella trakasserier i arbetslivet. På plattformen finns information om arbetsgivares ansvar enligt diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen, vad de enligt dessa lagar är skyldiga att göra för att förebygga sexuella trakasserier samt hur de ska agera om sexuella trakasserier ändå sker.

Regeringen ger nu DO och AV i uppdrag att utveckla och sprida information om den digitala plattformen. 

Det har även visat sig att kännedomen hos arbetsgivare är låg om deras skyldighet att vidta aktiva åtgärder för att motverka olika former av diskriminering. En undersökning från DO visar att mer än hälften av arbetsgivarna inte känner till förändringarna i diskrimineringslagen som trädde i kraft 1 januari 2017 och innebär krav på att vidta aktiva åtgärder.

Därför ska DO också göra insatser för att arbetsgivare ska ha kännedom om dessa bestämmelser i diskrimineringslagen utifrån de olika diskrimineringsgrunderna. För att genomföra uppdraget får DO använda upp till 4,5 miljoner kronor under 2019. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 april 2020.

– Ingen ska behöva diskrimineras eller trakasseras på jobbet. Därför är det helt avgörande att arbetsgivare känner till vad de har för ansvar och arbetar aktivt med att skapa ett arbetsliv där ingen utsätts för kränkande särbehandling, sexuella trakasserier eller andra former av diskriminering. För att skapa ett arbetsliv fritt från diskriminering måste vi höja kunskapen i samhället och förändra de strukturer som tillåter att detta sker, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

För frågor, kontakta tf pressekreterare Josefin Sasse.

Presskontakt

Josefin Sasse
Tf pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0779469
e-post till Josefin Sasse

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Prenumerera på nyheter

Vill du ha aktuell information direkt till din e-post?