Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

170 000 dokument om Raoul Wallenberg nu i regeringens öppna arkiv

Publicerad

Nu offentliggörs ytterligare handlingar i det omfattande arkivet över Raoul Wallenbergs öde. I och med ett regeringsbeslut torsdagen den 22 augusti kan 40 000 sidor handlingar från 1970 fram till 2018 nu utlämnas. Samtliga 170 000 sidor finns tillgängliga i Regeringskansliets arkiv för den som vill läsa om arbetet med att utröna Raoul Wallenbergs öde.

- Det är viktigt att hålla liv i Raoul Wallenbergs minne. Hans civilkurage inspirerar och behövs även i den värld vi lever i idag. Regeringen kommer att fortsätta att stödja arbetet med att försöka få klarhet i Raoul Wallenbergs öde. Att vi nu kan offentliggöra handlingarna är ett steg framåt, säger utrikesminister Margot Wallström.

Sekretessprövningen är ett av regeringens mest omfattande ärenden någonsin och omfattar fyra hyllmeter, 65 pärmar, med handlingar. I den omfattande dokumentationen finns ett 230-tal sidor, alltså ungefär en halv procent av handlingarna, som innehåller enskilda uppgifter som fortfarande omfattas av sekretess. Alla uppgifter som har relevans för arbetet med att försöka förstå vad som egentligen har hänt Raoul Wallenberg har lämnats ut.

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.