Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ny bilaga till Långtidsutredningen 2019: Jämlikhet i möjligheter och utfall i den svenska skolan

Publicerad

Idag presenteras den första bilagan till Långtidsutredningen 2019 – Jämlikhet i möjligheter och utfall i den svenska skolan. Bilagan har skrivits av forskarna Helena Holmlund, Anna Sjögren och Björn Öckert vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.

I bilagan studeras utvecklingen av likvärdighet i svensk skola under de senaste 30 åren.

För frågor om bilagan, kontakta Anna Sjögren, tel. 018-471 60 58.

För ytterligare information om Långtidsutredningens arbete, kontakta Erik Höglin, tel. 08-405 88 68, eller besök utredningens sida på regeringen.se.

Långtidsutredningen 2019

Presskontakt

Erik Höglin
Departementsråd/Ekonomiska avdelningen
Telefon 08-405 88 68
e-post till Erik Höglin, via registrator