Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Grön skatteväxling - skattereduktion för boende i vissa geografiska områden

Publicerad

Som en del av den gröna skatteväxlingen bör en skattereduktion på 1 650 kronor per år införas för den som bor i vissa geografiska områden, främst i Norrland och nordvästra Svealand. Regeringen avser att avisera ett sådant förslag i budgetpropositionen för 2020. Budgetpropositionen är en del av samarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

I enlighet med januariavtalet, en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna, ska en kraftfull grön skatteväxling genomföras.

En till ytan stor del av Sverige har andra förutsättningar än resten av landet. Som en del av den gröna skatteväxlingen avser regeringen föreslå en skattereduktion för boende i vissa geografiska områden. Förslaget om sänkt skatt med 1 650 kronor per år kommer huvudsakligen att gå till personer som är bosatta där avstånden är längre, befolkningstätheten lägre och tillgången till service sämre.

Den föreslagna skattereduktionen utgör både en kompensation och en regional stimulans som kan underlätta och i viss mån attrahera till boende och arbete i dessa delar av landet.

Finansdepartementet kommer under senhösten 2019 att remittera en promemoria med förslag på lagstiftning för en grön skattereduktion.

Förslaget om en grön skattereduktion för vissa geografiska områden beräknas kosta 1,35 miljarder kronor 2020 och bör gälla inkomster från och med januari 2020.

Presskontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Viktor Nyberg
Tf. pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.