Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Ny generaldirektör för Trafikanalys

Publicerad

Regeringen har idag tagit beslutet att utse Mattias Viklund som ny generaldirektör för myndigheten Trafikanalys. Han tillträder tjänsten den 1 oktober.

- Regeringen får i Mattias Viklund en generaldirektör som både är en erfaren chef och ledare. Det är en person med kunskap och erfarenheter från områden som är av stor relevans för transportsektorn i allmänhet, och i synnerhet för en kunskapsbaserad myndighet som Trafikanalys, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Mattias Viklund kommer närmast från en tjänst som avdelningschef och ställföreträdande generaldirektör på Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), där han varit sedan 2013. Mattias Viklund har en doktorsexamen i ekonomisk psykologi från Handelshögskolan i Stockholm.

Om Trafikanalys

Trafikanalys är en expertmyndighet med framförallt utredare och statistiker anställda. Trafikanalys har till huvuduppgift att, med utgångspunkt i de transportpolitiska målen, utvärdera och analysera samt redovisa effekter av föreslagna och genomförda åtgärder inom transportområdet.

Trafikanalys ska inom sitt ansvarsområde bistå regeringen med underlag och rekommendationer. Myndigheten ansvarar också för att samla in, sammanställa och sprida officiell statistik om transporter och kommunikationer.

Trafikanalys bedriver omvärldsanalys och omvärldsbevakning med tonvikt på transportsystemets och transportpolitikens utveckling i EU och dess effekter på Sverige. Cirka 40 personer arbetar idag på Trafikanalys som har kontor i Stockholm (huvudsäte) och Östersund.

Trafikanalys hemsida: https://www.trafa.se/

Presskontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth och pressamordnare på Infrastrukturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00