Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Sänkt krav på aktiekapital gör aktiebolagsformen mer tillgänglig

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat en lagrådsremiss till Lagrådet med förslag om att det lägsta tillåtna aktiekapitalet för privata aktiebolag ska sänkas från 50 000 kronor till 25 000 kronor.

Regeringen för en aktiv näringspolitik där målet är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag. Den föreslagna sänkningen av kravet på aktiekapital till 25 000 kronor gör aktiebolagsformen tillgänglig för fler som vill starta företag.

– Sänkningen av kravet på aktiekapital innebär en större flexibilitet för de små och växande företagen runt om i landet. Samtidigt behålls en viss spärr mot oseriöst företagande, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Förslaget kan vara till särskild nytta för de många tjänste- och kunskapsföretag som inte har behov av kapitalkrävande tillgångar. För sådana företag kan det nuvarande kravet på 50 000 kronor i aktiekapital upplevas som onödigt betungande. Man kan därför utgå från att förslaget leder till att fler aktiebolag startas, framför allt i tjänstesektorn.

Förslaget är en del av januariavtalet, en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh