Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige fortsätter att visa ledarskap i klimatomställningen

Publicerad

Inför klimattoppmötet i New York kommande vecka presenterar regeringen nya bidrag till Gröna klimatfonden (GCF), Anpassningsfonden (AF) och De minst utvecklade ländernas fond (LDCF). Bidraget till GCF uppgår till 8 miljarder kronor för perioden 2020-2023. Bidragen till AF och LDCF uppgår totalt till 1 040 miljoner kronor för perioden 2019-2022, fördelat på 520 miljoner kronor per fond.

- För att möta klimatkrisen krävs stora investeringar i både rika och fattiga länder. Sverige visar vägen genom en dubblering av insatsen till Gröna klimatfonden. Det innebär att vi håller vårt löfte i Parisavtalet till fattiga länder om att bidra ekonomiskt till minskade utsläpp och anpassning till hårdare klimat, säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Bakgrund

Sverige är världens största givare per capita till klimatfonderna. Det svenska klimatbiståndet uppgick 2018 till 6,2 miljarder kronor, varav 4,3 miljarder kanaliserades genom Sida.

Strategin som styr Sidas insatser inom hållbar miljö, hållbart klimat och hav, samt hållbart nyttjande av naturresurser under perioden 2018-2022 omfattar 6,5 miljarder kronor. Miljö och klimat är ett av fem perspektiv som ska integreras i biståndet. Klimatperspektivet måste också integreras i utvecklingsländernas nationella budget- och planeringsprocesser för att klimatomställningen ska lyckas.

Vetenskapen ger oss tio år att halvera världens utsläpp. Sverige kan bidra med policy, finansiering och innovativ teknologi för att stötta omställningen till klimatsmarta samhällen och ett ambitiöst genomförande av Parisavtalet.

 

 

Presskontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.