Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Tydligare etiska regler och skärpta straff i proposition om forskning på människor

Publicerad

Etikprövningslagen syftar till att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning. Dagens regelverk behöver förtydligas, och regeringen har därför tillsatt en utredning som har sett över etikprövningslagen och dess tillämpningar samt vilka straff som ska ges vid överträdelse. Nu har regeringen beslutat en proposition med förslag så att otydligheter i lagen kan åtgärdas och straffen skärpas.

Att forska på människor utan etikprövningstillstånd riskerar att leda till att personer kommer till skada eller att människors personliga integritet kränks. Sverige behöver ett tydligt forskningsetiskt regelverk som skyddar den enskilda människan och värnar respekten för människovärdet.

– Förslagen i propositionen är viktiga för enskilda forskningspersoner och i förlängningen för förtroendet för forskningen och vården, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Lagrådsremissen har under sommaren gått igenom Lagrådet och nu lägger regeringen fram en proposition. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00