Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Materialbrist inom hälso- och sjukvården ska förebyggas

Publicerad

Efter höstens problem med materialbrist inom hälso- och sjukvården vill regeringen utreda hur liknande situationer ska kunna förebyggas och hanteras. Det gäller bristsituationer som uppstår utan att någon allvarlig händelse i övrigt påverkar försörjningen.

– Regeringen tar händelserna som påverkat leveransen av sjukvårdsmaterial på största allvar. Människor ska kunna lita på sjukvården, både i vardagen och vid allvarliga kriser, säger socialminister Lena Hallengren.

Under oktober 2019 uppstod problem med hälso- och sjukvårdens material­försörjning i fem landsting i samband med att en ny leverantör, som hade upphandlats av landstingen gemensamt, övertog ansvaret för leveranser. Materialbristen ledde bland annat till att planerade operationer ställdes in.

Det pågår sedan tidigare en utredning med uppdrag att se över hälso- och sjukvårdens beredskap, inklusive försörjningen av läkemedel och sjukvårdsmaterial, vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap. Regeringen ger nu utredaren ett utökat uppdrag att analysera vilka åtgärder som behövs för att förebygga och hantera bristsituationer under förhållanden då inte någon allvarlig händelse i övrigt påverkar försörjningen.

Enligt de ursprungliga direktiven ska uppdraget redovisas senast den 31 december 2020. Utredningstiden förlängs nu och uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 september 2021. Om utredaren anser att det är lämpligt kan dock delar av uppdraget redovisas tidigare.

Presskontakt