Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Nu kartläggs användningen av lokalt beslutade urvalsgrunder vid antagning till högskolan

Publicerad

Det är viktigt att följa hur det lokala urvalet vid antagning till högskolan används och att det sker på ett rättssäkert och transparent sätt. Nu får Universitets- och högskolerådet och Universitetskanslersämbetet tillsammans i uppdrag att kartlägga och analysera hur universitet och högskolor använder lokalt beslutade urvalsgrunder vid antagning till högre utbildning.

Lokalt beslutade urvalsgrunder gör det möjligt att ha olika slags meriter som grund för urvalet, till exempel meriter från arbetslivet. Det kan gynna både det livslånga lärandet och den breddade rekryteringen till högskolan. I dag används lokalt beslutade urvalsgrunder dock i alltför låg utsträckning vid lärosätena, och nu får Universitets- och högskolerådet och Universitetskanslersämbetet i uppdrag att följa upp hur urvalsgrunderna används.

– Det är viktigt att följa hur det lokala urvalet används och att det sker på ett rättssäkert och transparent sätt. Vi får nu en kartläggning och analys av lokalt beslutade urvalsgrunder vid antagning till högre utbildning, och det kommer hjälpa oss att se hur urvalet används, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Universitetskanslersämbetet ska redovisa uppdraget till Utbildningsdepartementet senast den 1 mars 2021.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00