Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Sofia Wallström ska utreda sjukvårdens investeringar

Publicerad

Socialminister Lena Hallengren har utsett Sofia Wallström, generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som särskild utredare i Utredningen om ökade förutsättningar för hållbara investeringsprojekt i framtidens hälso- och sjukvård (S 2019:03).

Uppdraget innebär bland annat att kartlägga och analysera hur pågående och planerade investeringsprojekt i sjukhus förhåller sig till den pågående utvecklingen av hälso- och sjukvården på nationell nivå.

Syftet med utredningen är att bidra till ökade förutsättningar för hälso- och sjukvårdens huvudmän och regeringen att fatta strategiska och samhällsekonomiskt viktiga beslut. Den ska även skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar omstrukturering av hälso- och sjukvården som kan möta såväl dagens som framtida behov.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2021.

Presskontakt