Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Fler lärosäten ska erbjuda sommarkurser för snabbare väg till läraryrket

Publicerad

Regeringen satsar ytterligare på sommarkurser i budgetpropositionen för 2020, vilket innebär att satsningen uppgår till totalt 75 miljoner kronor årligen. 18 universitet och högskolor får nu i uppdrag att anordna fler kurser på sommaren och lärarutbildningen ska särskilt prioriteras. Antalet studenter som kan omfattas av satsningen ökar från 2000 till 4000.

Nu ger regeringen 18 lärosäten i uppdrag att anordna fler relevanta sommarkurser. Syftet med kurserna, under sommarmånaderna juni till augusti, är att studenterna ska få en snabbare väg ut i arbetslivet. Kurser inom lärarutbildningen prioriteras – särskilt kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan, svenska som andraspråk och idrott och hälsa. Redan behöriga lärare ska även kunna kompetensutveckla sig genom att läsa in ytterligare ämnesbehörighet.

Satsningen på sommarkurser ger också möjlighet att anordna kurser som stärker det livslånga lärandet.

– Nu gör vi det möjligt för fler studenter att ta examen snabbare. Vi behöver få ut fler kunniga och kompetenta lärare i svensk skola och därför prioriteras lärarutbildningen särskilt i den här satsningen, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

I budgetpropositionen för 2020 föreslår regeringen fördelning enligt nedan.

Uppsala universitet 6 713 000
Lunds universitet 5 989 000
Göteborgs universitet 3 455 000
Stockholms universitet 6 713 000
Umeå universitet 6 713 000
Linköpings universitet 2 172 000
Karlstads universitet 3 620 000
Linnéuniversitetet 5 265 000
Mittuniversitetet 6 713 000
Blekinge tekniska högskola 2 288 000
Malmö universitet 6 713 000
Mälardalens högskola 3 598 000
Gymnastik- och idrottshögskolan 2 172 000
Högskolan Dalarna 2 396 000
Högskolan i Gävle 2 172 000
Högskolan i Halmstad 2 172 000
Högskolan Kristianstad 5 408 000
Kungl. Konsthögskolan 724 000

Satsningen på 4000 utbildningsplatser under sommaren motsvarar 1000 helårsplatser. Uppdraget ges med förbehåll för riksdagens beslut om budgetpropositionen för 2020.

Presskontakt

Amanda Borg
Politiskt sakkunnig hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-225 48 44
e-post till Amanda Borg