Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Fler vägar till högskolan med nationellt behörighetsprov

Publicerad

Universitets- och högskolerådet får 15 miljoner för utveckling av nationellt behörighetsprov för den försöksverksamhet som ska bedrivas 2022–2023. Syftet med försöksverksamheten är att en person ska kunna visa på de nödvändiga kompetenser som krävs för grundläggande behörighet vid högskolan för att ge möjlighet till fler vägar till högre utbildning.

För att skapa fler vägar till högskolan och ta tillvara personers kompetens har regeringen tidigare fattat beslut om en försöksverksamhet med ett nationellt behörighetsprov för tillträde till högskoleutbildning. Nu tillförs Universitets- och högskolerådet medel för att utveckla provet.

− Om vi ska få fler exempelvis sjuksköterskor och lärare behöver fler ha möjlighet att komma in på en utbildning. Då behöver vi lyckas värdera och ta tillvara de erfarenheter och kunskaper som redan finns från arbetslivet. Så kan exempelvis en barnskötare vidareutbilda sig till förskollärare, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Ett godkänt resultat från provet ska ge grundläggande behörighet till högskolan. Möjligheten att få sin så kallade reella kompetens bedömd för grundläggande behörighet kommer även finnas kvar.

Presskontakt

Amanda Borg
Politiskt sakkunnig hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-225 48 44
e-post till Amanda Borg