Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Nationellt vårdkompetensråd för bättre samverkan i sjukvården

Publicerad

Regeringen har beslutat att inrätta ett nationellt vårdkompetensråd. Rådet ska långsiktigt samordna, kartlägga och verka för att effektivisera kompetensförsörjning av personal inom hälso- och sjukvården. Som ordförande i rådet utses sjukhusdirektören och professorn Ann-Marie Wennberg Larkö.

– En stärkt bemanning i hälso- och sjukvården är en prioriterad fråga för regeringen. Rådet kommer att bidra till att skapa en gemensam och tydlig bild över både nuvarande och framtida behov. Jag ser framemot att deras arbete ska komma igång, säger socialminister Lena Hallengren.

– Vi är i stort behov av fler läkare, sjuksköterskor och barnmorskor i hela landet för att säkra välfärden. Kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården ställer krav på goda samarbeten mellan högskola, forskning och regioner. Det nationella vårdkompetensrådet är ett viktigt steg i det fortsatta arbetet, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Det nationella vårdkompetensrådet inrättas från och med den 1 januari 2020. Rådet är en del av regeringens ambition att stärka samverkan om frågor som rör bemanning och kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården. Huvudsyftet är att stärka samverkan mellan berörda aktörer och säkerställa att samtliga aktörer har en gemensam bild över kompetensförsörjningsbehoven.

Regeringen avser att avsätta 10 000 000 kronor för 2020 för rådets arbete. Regeringen beräknar att avsätta ytterligare medel årligen fram till och med 2022.

Beslutet att inrätta ett nationellt vårdkompetensråd är en del av januariavtalet, en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Presskontakt

Amanda Borg
Politiskt sakkunnig hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-225 48 44
e-post till Amanda Borg

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet