Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Nu utses vilka som ska utreda oredlighet i forskning

Publicerad

Forskare ska följa god forskningssed och forskningshuvudmannen har det övergripande ansvaret för att det sker. Vid årsskiftet träder nya regler i kraft och samtidigt inrättas en särskild nämnd som ska pröva frågor om oredlighet i forskning. Nu har regeringen bestämt vilka som ska ingå i nämnden.

Nästa år införs enhetliga regler för hur misstänkt oredlighet i forskning ska hanteras. Vid misstanke om fusk ska en oberoende utredning av en ny statlig nämndmyndighet utföras.

– Ingen ska behöva tvivla på svensk forskning och från årsskiftet får vi ett nytt system för att motverka forskningsfusk. Under hösten har det pågått förberedelser för inrättandet av den nya nämnden, och jag är glad att nu kunna presentera de som ska ingå där, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Förordnanden av ledamöter (och ordförande) i Nämnden för prövning av oredlighet i forskning:

Justitieråd Thomas Bull (ordförande), Högsta förvaltningsdomstolen
Professor Peter Allebeck, Forte, Karolinska institutet
Professor Toni Arndt, Gymnastik- och idrottshögskolan
Professor Åke Arvidsson, Högskolan i Kristianstad
Senior professor Margareta Fahlgren, Uppsala universitet
Professor Eva Forssell Aronsson, Göteborgs universitet
Docent Björn Petersson, Lunds universitet
Professor Karin Sporre, Umeå universitet
Docent Susanne Tornhamre, Karlstads universitet
Professor Uno Wennergren, Linköpings universitet
Professor Cynthia de Wit, Stockholms universitet

Nämnden inrättas den 1 januari 2020 – samtidigt som de nya reglerna träder i kraft.

Presskontakt

Amanda Borg
Politiskt sakkunnig hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-225 48 44
e-post till Amanda Borg

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.