Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Satsningar på kompetensförsörjning, jämställdhet och klimat vid lärosätena

Publicerad

I samband med att regeringen beslutat om universitets och högskolors regleringsbrev för 2020 återställs satsningarna på kunskapslyftet efter förra årets övergångsbudget. Arbetet med jämställdhetsintegrering upprätthålls, och lärosätena får förstärkta redovisningskrav för hållbar utveckling.

En förutsättning för att Sverige ska vara en framstående kunskaps- och forskningsnation är en väl fungerande och hållbar kompetensförsörjning. Nu återställer regeringen satsningarna på kunskapslyftet genom att bygga ut samhällsviktiga utbildningar i hela landet såsom läkarutbildning, förskole- och lärarutbildning, samhällsbyggnadsutbildning och ingenjörsutbildning.

– En stor utmaning framöver är att tillgodose behovet av exempelvis lärare, läkare och andra viktiga samhällsbärande yrken på arbetsmarknaden. Regeringen ser på detta med stort allvar, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Tillskott till högskolan (Budgetpropositionen för 2020) 2020 2021
Utbyggnad högskolan 2015* 33 000 000 33 000 000
Utbyggnad lärar- och förskollärarutbildningar 108 000 000 162 000 000
Utbyggnad ingenjörsutbildningar 80 000 000 110 000 000
Utbyggnad samhällsbyggnadsutbildningar 55 000 000 76 000 000
Utbyggnad läkarutbildning 35 000 000 53 000 000
Sommarkurser inom lärarutbildningen 37 000 000 37 000 000
Studiemedel 182 000 000 185 000 000
Totalt 530 000 000 656 000 000

* Utbyggnad av bland annat hälso- och sjukvårdsutbildningar och lärarutbildningar som inleddes 2015.

Det viktiga arbetet hos lärosäten med jämställdhetsintegrering fortsätter, och nu förlängs jämställdhetsuppdraget i samband med beslut om regleringsbrev för lärosätena.

– En fjärdedel av de statligt anställda finns i högskolesektorn och det är väldigt viktigt att jämställdhetsarbetet är prioriterat då det påverkar så många anställda och hundratusentals studenter, säger Matilda Ernkrans.

Universitet och högskolor utgör en stor del av de svenska myndigheterna, och det är avgörande att sektorn minskar sin miljöpåverkan. Därför får lärosätena ett nytt uppdrag i form av ett förstärkt redovisningskrav om hur de utvecklat sina processer för att främja hållbar utveckling bland annat utifrån Agenda 2030.

Presskontakt

Amanda Borg
Politiskt sakkunnig hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-225 48 44
e-post till Amanda Borg

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.