Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Studerandes psykiska hälsa och breddad rekrytering i fokus för CSN

Publicerad

Centrala studiestödsnämnden (CSN) har en viktig uppgift att följa och analysera de studerandes sociala och ekonomiska situation. Den psykiska ohälsan är i dag alltför utbredd bland studerande, och nu görs ett tillägg i myndighetens regleringsbrev för 2020 så att problematiken särskilt fokuseras. CSN får också i uppdrag att sprida kunskap om studiestödet för att nå grupper som annars inte hade valt att studera.

Andelen högskolestudenter i åldern 18–29 år, med nedsatt psykiskt välbefinnande, är enligt en rapport från Folkhälsomyndigheten högre än bland yrkesarbetande i samma åldersgrupp. Studentorganisationer såsom Sveriges förenade studentkårer (SFS) och Saco studentråd har uppmärksammat frågan om studenters psykiska hälsa. I samband med CSN:S regleringsbrev för 2020 görs ett tillägg för återrapporteringskrav avseende studiesociala frågor.

– Nu får regeringen ytterligare underlag och ökad kunskap i det fortsatta arbetet med att främja studerandes fysiska och psykiska hälsa. Att vidta åtgärder för detta är viktigt för mig och regeringen, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

CSN får också i uppdrag att sprida kunskap om studiestödet för att främja en breddad rekrytering till studier. Studiestödet har en viktig del i att möjliggöra studier för alla oavsett bakgrund, och genom att sprida kunskap om studiestödet ska grupper kunna nås som annars inte hade valt att studera.

– Vi måste ta tillvara på den talang som finns. Din bakgrund ska inte avgöra om du väljer att studera vidare eller inte. Studiestödssystemet spelar här en stor roll, och jag hoppas kunskapen om möjligheterna till en tryggare ekonomi under studietiden ska leda till en bredare rekrytering till högre utbildning, säger Matilda Ernkrans.

Presskontakt

Amanda Borg
Politiskt sakkunnig hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-225 48 44
e-post till Amanda Borg

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.