Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Uppdrag om nytt avgiftssystem för slakterikontrollen

Publicerad

Regeringen ger Livsmedelsverket i uppdrag att genomföra ett nytt avgiftssystem för den offentliga kontrollen på slakterier och vilthanteringsanläggningar. Det nya avgiftssystemet ska vara lätt att förstå och använda samt vara förutsägbart vad gäller företagens kostnader för kontrollen.

EU:s nya kontrollförordning medför att det svenska avgiftssystemet för slakterikontrollen behöver anpassas. Nuvarande avgiftsmodell bedöms inte vara förenlig med den nya kontrollförordningen i alla delar och behöver därför göras om.

Det nya avgiftssystemet ska finnas på plats från 1 januari 2020. Under nästa år kommer Livsmedelsverket att utveckla avgiftssystemet med syfte att bidra till konkurrenskraftiga villkor för slakterinäringen, underlätta för småskalig slakt samt ge förutsättningar för effektiv slakt och kontroll. Samtliga delar i avgiftssystemet ska vara genomförda 1 januari 2021.

Slakterikontrollen är idag avgiftsfinansierad, men staten har sedan 2012 subventionerat kontrollavgifterna med drygt 100 miljoner kronor per år genom det så kallade nedsättningsanslaget. I budgetproposition för 2020 föreslår regeringen att nedsättningsanslaget vidareförs i nuvarande omfattning och att Livsmedelsverket tillförs 107 miljoner kronor för nedsättning av slakteriavgifter för åren 2020–2022.

– För regeringen är det viktigt att avgiftssystemet bidrar till konkurrenskraftiga villkor för den svenska livsmedelssektorn, underlättar för småskalig slakt och ger incitament för en effektiv slakt och kontroll, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.