Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen vill utöka rätten till personlig assistans

Publicerad

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att hela hjälpbehovet ska ge rätt till personlig assistans enligt LSS för de grundläggande behoven andning och måltider i form av sondmatning. I dag är det bara de delar som bedöms vara av tillräckligt kvalificerad karaktär som ger rätt till personlig assistans för dessa grundläggande behov.

– Sedan regeringen tillträdde för drygt ett år sedan har frågan om stärkt rätt till personlig assistans varit prioriterad. I grund och botten handlar det om att höja livskvaliteten och underlätta vardagen för både dem med stora vårdbehov och deras anhöriga. Så bygger vi ett starkt och jämlikt samhälle, säger socialminister Lena Hallengren.

I lagrådsremissen föreslås att hela hjälpbehovet ska ge rätt till personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (förkortad LSS) för de grundläggande behoven andning och måltider i form av sondmatning. Vidare föreslås att åtgärder som är direkt nödvändiga för att hjälp med andning ska kunna ges ska ge rätt till personlig assistans för andra personliga behov enligt LSS. Detta ska även gälla åtgärder som är direkt nödvändiga för förberedelse och efterarbete i samband med måltider i form av sondmatning.

I lagrådsremissen föreslås också att det ska bortses från ett eventuellt föräldraansvar vid bedömningen av barns rätt till personlig assistans i samtliga dessa situationer. Hjälpbehov som omfattas av föräldraansvaret är annars inte assistans­grundande.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Denna lagrådsremiss och andra delar av regeringens politik bygger på januariavtalet, en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna. I januariavtalet ingår att säkerställa att den personliga assistansen och assistansersättningen präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet.

Presskontakt