Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

10 miljoner kr extra till konsulärt bistånd

Publicerad

Med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset beslutade regeringen den 24 mars om att resurserna för konsulärt bistånd ska öka med tio miljoner kronor.

Med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset beslutade regeringen den 24 mars om att resurserna för konsulärt bistånd ska öka med tio miljoner kronor.

Bakgrunden är att behovet av konsulärt bistånd från svenskar som befinner sig utomlands kan förväntas öka.

- Fler svenskar befinner sig i länder där man stängt gränserna och där det inte längre går kommersiella flyg. Det gör att vi måste ta höjd för extra kostnader, säger utrikesminister Ann Linde.

Beslutet fattades efter en överenskommelse med samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna.

Genom beslutet ändras regleringsbrevet för budgetåret 2020 avseende anslag 1:4, Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet, inom utgiftsområde 5, Internationell samverkan, så att ett överskridande på 10 miljoner kr medges. Anslaget var dittills 4,8 miljoner kr.

Presskontakt

Mikael Lindström
Pressekreterare hos utrikesminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-078 52 60
e-post till Mikael Lindström

Regeringens arbete med anledning av nya coronaviruset

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.