Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

En miljard kronor till kultur och idrott till följd av coronavirusets effekter

Publicerad

Kultursektorn och idrottsrörelsen får en miljard kronor i extra stöd på grund av de ekonomiska konsekvenser som drabbat sektorerna till följd av det nya coronavirusets spridning.

Pengarna kommer fördelas via bidragsgivande myndigheter på kulturområdet och Riksidrottsförbundet.

Medlen till kulturen, 500 miljoner kronor, kommer att tilldelas verksamheter som förlorar intäkter till följd av begränsningen av offentliga tillställningar. Även mindre evenemang påverkas av Folkhälsomyndighetens riktlinjer och av allmänna beteendeförändringar. De som ska kunna få stöd är både stora och små aktörer som är verksamma inom kulturområdet. Organisationsform ska inte spela någon roll för att kunna få stöd. Statliga institutioner omfattas inte men deras situation följs noga.

Medlen till idrotten, 500 miljoner kronor, kommer att tilldelas verksamheter som förlorar intäkter till följd av begränsningen av offentliga tillställningar. Det kommer gå till föreningar som organiserar idrottsevenemang, så som större cuper, motionslopp eller matcher på elitnivå.

Utöver det extra stödet kommer regeringens redan aviserade stöd till företag och jobb också komma kultursektorn och idrottsrörelsen till del.

Regeringen fortsätter föra dialog med berörda aktörer och analysera vilket stöd som kan behövas till följd av spridningen av det nya Coronaviruset.

Detta är en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan regeringen, Liberalerna och Centerpartiet.

 

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00
Adam Alfredsson
Presschef Liberalerna och kontaktperson hos kulturutskottets ordförande Christer Nylander (L)
Mobil 070-298 67 90

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.