Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Tillfälligt slopad karensdag för fler grupper

Publicerad

Det tillfälligt slopade karensavdraget ska inte bara omfatta personer i anställning, företagare och personer med arbetslöshetsersättning utan även personer med aktivitetsstöd, etableringsersättning och utvecklingsersättning. Detta ska även gälla för förslaget om att temporärt upphäva kravet på läkarintyg från och med den åttonde kalenderdagen.

Den 13 mars meddelade regeringen att karensavdraget tillfälligt slopas genom att staten betalar ut ersättning för första dagen i sjukfallet, vilket även ska omfatta arbetssökande med arbetslöshetsersättning.

Karensdagen ska avskaffas tillfälligt även för personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska program med ersättningar i form av aktivitetsstöd, etableringsersättning och utvecklingsersättning.

Det innebär att arbetssökande med arbetslöshetsersättning vid sjukdom tillfälligt kommer att få ersättning utbetald utan karensavdrag samt att karensdagen tillfälligt avskaffas för aktivitetsstöd, etableringsersättning och utvecklingsersättning.

Regeringen meddelade även den 14 mars att kravet på läkarintyg från och med den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden temporärt ska upphävas. Kravet på läkarintyg från och med den åttonde kalenderdagen ska också tillfälligt slopas för personer med arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd, etableringsersättning och utvecklingsersättning.

Presskontakt

Gabriel Dahlander
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00