Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Undantag tillåts för användning av skyddsmask 90

Publicerad

Idag har Arbetsmiljöverket beslutat om en ny tillfällig föreskrift som möjliggör att skyddsmask 90 ska kunna användas av vårdpersonalen, polis och räddningstjänst. Undantaget gäller till och med den 31 december 2020.

– Jag ser positivt på att Arbetsmiljöverket ser över vilken personlig skyddsutrustning som kan användas under den pågående krisen. Regeringen ser ett behov av att alla de åtgärder som kan vidtas för att skydda arbetstagare med viktiga samhällsfunktioner finns tillgängliga. Personlig skyddsutrustning är en viktig del av detta, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Arbetsmiljöverkets har i enlighet med EU-kommissionens rekommendation idag fattat beslut om en ny tillfällig föreskrift som möjliggör undantag under vissa förutsättningar för att använda personlig skyddsutrustning som inte är CE-märkt. Undantaget gäller i de fall då det inte finns annan skyddsutrustning att tillgå, men kravet på att utrustningen ska ha en adekvat skyddsnivå för arbetstagarnas hälsa och säkerhet kvarstår.

Detta innebär att man inte längre kommer behöva söka dispens för användande av skyddsmask 90 för den typen av verksamhet som omfattas av undantaget.

Undantaget gäller från och med idag den 18 mars till och med den 31 december.

Presskontakt

Gabriel Dahlander
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00