Innehållet publicerades under perioden

-

Peter Eriksson har entledigats, minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Krav på egeninsats för civilsamhällesorganisationer upphävs tillfälligt på grund av Covid-19

Publicerad

Civilsamhällesorganisationer är centrala aktörer inom utvecklingssamarbetet och genomför två femtedelar av biståndet som Sida finansierar. För att få stöd från Sida måste organisationerna själva finansiera upp till tio procent av sin verksamhet. Dessa pengar kommer vanligen från insamling. På grund av rådande restriktioner upphäver regeringen denna regel resten av året.

Civilsamhällesorganisationer möjlighet att samla in pengar till sitt arbete drabbas idag av förbud och restriktioner kopplade till Covid-19. Utan möjlighet att genomföra sin insamlingsverksamhet på stan, genom att samla in kollekt eller samla pengar i samband med andra events blir det svårt för många organisationer att samla in tillräckligt med pengar från allmänheten för att finansiera sin verksamhet.

- När kyrkbänkar och gågator ekar tomma på grund av Corona försvårar det för civilsamhället att samla in pengar till sina verksamheter. Därför är det viktigt att vi nu underlättar deras arbete, säger Peter Eriksson.

Därför upphäver regeringen under perioden 16 april till och med 31 december 2020 tillfälligt kravet på att organisationerna delvis ska finansiera sina insatser själva genom så kallad egeninsats.

- Det är otroligt viktigt att svenska civilsamhället kan fortsätta verka trots restriktionerna som införts på samhället på grund av Corona-krisen, säger Peter Eriksson.

Regeringen har dessutom gett Sida i uppdrag att analysera och redovisa hur svenska civilsamhällesorganisationer som verkar inom utvecklingssamarbetet påverkas av Covid-19. Sida ska då också lämna förslag till åtgärder som kan underlätta för civilsamhällesorganisationer att trots pandemin fortsätta sin verksamhet.

- Efter att ha pratat med flera representanter från civilsamhället ser vi ett akut behov att upphäva kravet på egeninsats. Samtidigt måste vi utvärdera hur Corona-krisen påverkar det svenska civilsamhället på längre sikt och ge dem det stöd de behöver, säger Peter Eriksson.

Som del av detta ska Sida analysera om civilsamhällesorganisationer har behov av ökad flexibilitet för att kunna agera såväl inom det långsiktiga utvecklingssamarbetet som inom humanitärt bistånd.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete
Telefon (växel) 08-405 10 00