Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Utredning om nationellt biljettsystem för kollektivtrafik lämnas till regeringen

Publicerad

Den som vill resa kollektivt i hela Sverige behöver idag anpassa sig efter många olika system för att hitta information eller köpa en resa. Ett nationellt biljettsystem skulle göra det enklare och därför tillsatte regeringen i augusti 2019 en utredning om att införa ett biljettsystem för all kollektivtrafik i landet. Idag överlämnar utredaren slutbetänkandet till regeringen.

Regeringens särskilde utredare, Gerhard Wennerström, skulle i utredningen undersöka en rad faktorer. Bland annat vilka behov och hinder som finns kopplat till att köpa biljetter till kollektivtrafik i hela landet, kartlägga befintliga och pågående insatser inom kollektivtrafikområdet i Sverige avseende biljetter och färdbevis och föreslå insatser och tidsplan för skapandet av ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela landet.

Utredningen blir ett underlag för det fortsatta arbetet i frågan.

Uppdraget till utredaren är en del av genomförandet av januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Presskontakt

Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-073 9753
e-post till Lovisa Alm