Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Utvidgade möjligheter till tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19

Publicerad

Föräldrar som måste vara hemma från jobbet för att ta hand om barn vid en eventuell stängning av verksamheter inom skolområdet ska kunna få tillfällig föräldrapenning. Det beslutade regeringen i dag.

Om det skulle bli nödvändigt att stänga exempelvis förskolor och skolor, som en särskild åtgärd för att begränsa smittspridning, så kommer föräldrar som behöver avstå från förvärvsarbete för att vårda barn kunna få tillfällig föräldrapenning. Föräldrar kommer i de här situationerna att få cirka 90 procent av den dagersättning de normalt får i tillfällig föräldrapenning.

Det gäller situationer då den verksamhet enligt skollagen (2010:800) som förälderns barn normalt deltar i är stängd eller delvis stängd i vissa situationer som är hänförliga till sjukdomen covid-19.

Om skolans lokaler är stängda för eleverna, men eleverna har studier på distans, kan tillfällig föräldrapenning också betalas ut om föräldern behöver avstå arbete för att vårda barnet.

I den nya förordningen finns även ett undantag från kravet på läkarutlåtande för att styrka det vård- eller tillsynsbehov som krävs för tillfällig föräldrapenning vid sjukdom för barn mellan 12 och 16 år. Behovet ska fortfarande styrkas, men det får göras även på annat sätt än genom ett läkarutlåtande.

Förordningen träder i kraft den 25 april 2020 och tillämpas på tillfällig föräldrapenning som avser tid från och med ikraftträdandet. Förordningen upphör att gälla vid utgången av september 2020.

Presskontakt

Viktor Nyberg
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00