Pressmeddelande från Socialdepartementet

10 000 nya tillsvidareanställda inom äldreomsorgen

Publicerad

(Ny version) Igår, den 12 maj, presenterade regeringen ett äldreomsorgslyft på sammanlagt cirka 2,2 miljarder kronor under 2020 och 2021. Arbetsmarknadens parter, SKR och Kommunal, kompletterar nu denna satsning med en överenskommelse om tillsvidareanställning på heltid.

Rättelse

Den förra versionen av pressmeddelandet innehöll felaktiga siffror. Regeringens äldreomsorgslyft omfattar sammanlagt cirka 2,2 miljarder kronor under 2020 och 2021.

Utbrottet av coronaviruset har påverkat den redan ansträngda bemanningen inom vård och omsorg, inte minst inom äldreomsorgen. För att förbättra personalförsörjningen och göra det mer attraktivt att söka jobb inom äldreomsorgen presenterade regeringen igår ett äldreomsorgslyft som innebär att anställda inom äldreomsorgen ska erbjudas betald utbildning på arbetstid. Satsningen omfattar sammanlagt cirka 2,2 miljarder kronor under 2020 och 2021.

Idag har arbetsmarknadens parter, SKR och Kommunal, kompletterat regeringens satsning med en överenskommelse om att de personer som tar del av äldreomsorgslyftet ska erbjudas tillsvidareanställningar på heltid. Tillsammans innebär regeringens och parternas arbete en ny modell för att höja kompetensen och samtidigt skapa fler trygga jobb för både ny och befintlig personal.

Satsningen beräknas leda till 10 000 nya tillsvidareanställda vårdbiträden och undersköterskor.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Jasmina Sofic
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00