Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Extra ansökningsomgång för kurser och kurspaket inom yrkeshögskolan möjliggör snabb omställning för fler

Publicerad

I vårändringsbudgeten för 2020 föreslår regeringen att satsningen på kurser och kurspaket (korta utbildningar) inom yrkeshögskolan ska förstärkas för att tillgodose behovet av omställning på arbetsmarknaden.

Regeringen föreslår att 80 miljoner kronor inklusive studiestöd ska tillföras för kurser och kurspaket inom yrkeshögskolan, vilket bedöms ge minst ytterligare 3 500 personer möjlighet att studera redan i år. Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) planerar att öppna en extra ansökningsomgång för kurserna och kurspaketen inom kort. För att ansökningsomgången ska kunna genomföras på kort tid så att nya kurser och kurspaket kan starta så snart som möjligt efter sommaren kommer endast befintliga utbildningsanordnare att få delta i denna omgång.

– Vi satsar på kurser och kurspaket inom yrkeshögskolan för att möta utbildningsbehoven i de branscher som drabbats hårdast av coronakrisen. Nu behöver vi se till att platserna kan erbjudas så snabbt som möjligt för att fler ska få chans att vidareutbilda sig eller utbilda sig för att byta bransch och stå rustade när konjunkturen vänder igen, säger utbildningsminister Anna Ekström.

När bestämmelser om kurser och kurspaket infördes i förordningen om yrkeshögskolan i början av året föreskrev regeringen att MYH i den första ansökningsomgången skulle begränsa utlysningen till redan befintliga utbildningsanordnare. Nu har regeringen beslutat att även den andra ansökningsomgången, dvs. den extra ansökningsomgång som kan anordnas tack vare den satsning som regeringen föreslår i vårändringsbudgeten, ska begränsas till befintliga utbildningsanordnare. Genom inriktningen på befintliga anordnare, som redan bedömts ha tillräcklig kompetens för att vara lämpliga som utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan, blir genomförandet smidigare och utbildningsplatserna kan tillsättas snabbare.

Presskontakt

Björn Fridén
T.f. pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00