Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nytt insynsråd vid Folkhälsomyndigheten

Publicerad

Regeringen har utsett ett nytt insynsråd vid Folkhälsomyndigheten från och med den 1 juni 2020 till och med den 31 december 2020.

Till sitt stöd har Folkhälsomyndighetens generaldirektör ett insynsråd med högst tio ledamöter utsedda av regeringen. Rådet utövar insyn i verksamheten och ger generaldirektören råd. Rådet har inte några beslutsbefogenheter.

Regeringen har utsett följande personer att vara ledamöter i insynsrådet vid Folkhälsomyndigheten från och med den 1 juni 2020 till och med den 31 december 2020:

  • Mats Wiking, riksdagsledamot (S)
  • Ulrika Jörgensen, riksdagsledamot (M)
  • Agnetha Fredin, verksamhetschef
  • Anders Henriksson, 2:e vice ordförande för SKR
  • Hans Karlsson, kommundirektör
  • Olle Lundberg, professor
  • Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör
  • Johan von Sydow, länsöverdirektör
  • Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör

 

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter