Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

75 miljoner kronor för att stärka ambulansflygen

Publicerad

Regeringen föreslår att totalt 75 miljoner kronor avsätts i syfte att förstärka ambulansflygens kapacitet och tillgänglighet under covid-19-pandemin.

Ambulansflyg används bland annat för att transportera patienter mellan olika sjukhus. Det kan röra sig både om akuta och planerade transporter. Under covid-19-pandemin har förutsättningarna för flygambulanstransporter förändrats.

Dels har nya krav ställts på att transporterna ska vara anpassade för patienter som har insjuknat i covid-19. Dels har efterfrågan på vissa andra flygambulanstransporter minskat, till följd av att planerad vård har skjutits upp under pandemin. Under sommaren förväntas dessutom ett ökat resande inom landet, vilket kan medföra ett ökat behov av flygambulanstransporter till olika vårdplatser.

Regeringen avser därför att besluta om en tidsbegränsad förordning om statsbidrag för att säkerställa att hälso- och sjukvården får fortsatt tillgång till ambulansflygtransporter under covid-19-pandemin.

Genom förordningen ges ambulansflygföretag som har svårigheter att bedriva sin verksamhet till följd av spridningen av covid-19 möjlighet att söka medel som stöd under sommarmånaderna 2020.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.